Gépkezelő - orvosi alkalmasság

gepkezelo

a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról

Orvosi alkalmasság és annak igazolása

Az orvosi alkalmasság igazolása a gépkezelők esetében több részből áll.
Az első a 33/1998 NM rendelet 6. § (1) bekezdésében előírt munkaköri alkalmassági vizsgálat, ez az adott munkakör betöltésének a feltétele. Erre történő „küldés” minden esetben a munkáltató feladata és költsége. Erre a vizsgálatra így pl. a raktáros munkakörben foglalkoztatott munkavállalót a saját munkavállalója küldi el. A munkaköri orvosi alkalmasság csak az adott munkáltatónál érvényes. Nem maradhat el az egészségi alkalmasság előzetes/időszakos vizsgálata sem.
A második orvosi alkalmassági vizsgálat az, amit a 33/1998 NM rendelet NM 4. számú melléklete ír elő a „Fokozottan baleseti veszélyekkel járó munkakörök, tevékenységek” esetében. A vizsgálat eredményeként a gépkezelő életkorától és egészségi állapotától függően jogosult az OKJ-s szakképesítésének megfelelő gép kezelésére, függetlenül attól, hogy melyik munkáltatónál végez munkát.- Szakmai alkalmassági vizsgálat - szakellátó pl.: OMFI
A harmadik vizsgálat a vizsgálatot végző orvosnak a kezelői jogosultságon (pl. jogosítvány) kell az orvosi alkalmasságot dokumentálnia. Ennek az orvosi vizsgálatnak a költsége a munkavállalót/gépkezelőt terheli, hiszen a saját jogosítványáról van szó, amelyet más munkáltatónál is használhat, hasonlóan a gépjárművezetői jogosítványhoz.

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM MUNKAFELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK 2016. FEBRUÁRBAN AKTUALIZÁLT TÁJÉKOZTATÓJA

tovább a rendeletre


térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról

tovább a díj rendeletre