Hajóvezető - orvosi alkalmasság

kishajo

a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről

A kedvtelési célú vízijármű-vezetők egészségi alkalmasságát:
a vízijármű vezetésére jogosító képesítő okmány (a továbbiakban: képesítés) kiadása előtt,
a képesítés kiadását követően ha
40. életévét még nem töltötte be, 10 évenként,
40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem töltötte be, 5 évenként,
60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem töltötte be, 3 évenként,
70. életévét betöltötte, 2 évenként
kell vizsgálni.

tovább a rendeletre


térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról

tovább a díj rendeletre